0-2525 2630

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด

 • ประกวดร้องเพลงของคนพิการทั่วประเทศ The Dream Star พิชิตฝัน..สู่ดวงดาว...

  อ่านต่อ[+]

 • ประกาศรับสมัครงานสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2560...

  อ่านต่อ[+]

 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ...

  อ่านต่อ[+]

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำ...

  อ่านต่อ[+]

รายการวีดีโอ

 • เดินหน้า ประชารัฐ ตอนรับมือจิตเวช

 • Sprit of mind-พลังใจไร้ขีดปี57-ตอนที่7 รับรู้สิทธิ์ มอบจิต ให้แก่กัน

 • Sprit of mind-พลังใจไร้ขีดปี57-ตอนที่6 มอบพลังใจ ก้าวไป ด้วยความหวัง

 • Sprit of mind-พลังใจไร้ขีดปี57-ตอนที่5 ฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาจิต

 • Sprit of mind-พลังใจไร้ขีดปี57-ตอนที่4 ครอบครัวผูกใจ สายใยผูกพัน

 • Sprit of mind-พลังใจไร้ขีดปี57-ตอนที่3 สำรวจความคิด เปิดจิต เข้าใจกัน

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

ดูทั้งหมด